Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών (D&O)

Γιατί χρειάζομαι ασφάλιση ευθύνης διευθυντών και στελεχών;

Η Ασφάλιση Ευθύνης Διεύθυνσης & Στελεχών (D&O) καλύπτει τα Μέλη του Δ.Σ., τους Διευθυντές και τα Στελέχη εταιρειών για την προσωπική ευθύνη που φέρουν κατά την άσκηση των Διοικητικών και Διευθυντικών καθηκόντων τους, όπως κακή διαχείριση, λάθη, παραλείψεις, εργατική πρακτική , παραβίαση του καταστατικού, αναίτια έξοδα, παραπλάνηση, μείωση αξίας μετοχής, μεροληψία κ.α..

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται στους Διευθυντές και τα Ανώτερα Στελέχη οργανισμών  , Συνεταιρισμών , Επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, διεθνών επιχειρήσεων, εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο σε Ελλάδα και εξωτερικό, και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων όπως Τράπεζες, ΑΕΠΕΥ, Funds.

Τι καλύπτει η ασφάλιση D&O;

Επιδικασθείσες χρηματικές αποζημιώσεις, χρηματικά ποσά συμβιβασμών απαιτήσεων, έξοδα υπεράσπισης και ερευνών, χρηματικό ποσό για Ηθική Βλάβη και Προσβολή Προσωπικότητας, προστασία περιουσίας Διευθυντών, Στελεχών και Μελών Δ.Σ.


Ποιες παροχές προσφέρει η δική μας πρόταση; 

Η ΖΙΑ Insurance μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο σχέδιο καλύψεων ανάλογα με τη  δραστηριότητά σας.

Οι βασικές καλύψεις της ασφάλισης D&O είναι:

·         Συμπληρωματική κάλυψη και Νομικού Προσώπου

·         Παγκόσμια Κάλυψη

·         Καταβολή νομικών εξόδων ανεξαρτήτως τελεσιδικίας, προκαταβολικά και κάλυψη εξωδικαστικών συμβιβασμών

·         Αυτόματη κάλυψη στελεχών θυγατρικών, νεοαποκτώμενων, ακόμη και ασφάλιση στελεχών αποσπασμένων σε άλλες εταιρείες

·         Κάλυψη προστίμων και ποινών σε περιστατικά ρύπανσης

·         Επιπλέον όριο κάλυψης για μη εκτελεστικά στελέχη του Δ.Σ.

·         Ισόβια Προστασία Επερχόμενων Στελεχών και Απερχόμενων

·         Κάλυψη Κληρονόμων και Συζύγων

·         Έξοδα Προστασίας και Αποκατάστασης Φήμης

·         Κάλυψη Αστικών Προστίμων και Εταιρικών Φόρων