Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση Πιστώσεων


Σε ποιους απευθύνεται και τι καλύπτει η Ασφάλιση Πιστώσεων;

 • Η ασφάλιση Πιστώσεων είναι μία εξειδικευμένη ασφάλιση, η οποία απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις με συμβόλαιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του πελάτη.
 • Αποζημιώνει με απλές διαδικασίες και σε συμφωνημένα προκαθορισμένο χρόνο.
 • Αναλύει και παρακολουθεί τη φερεγγυότητα των αγοραστών κάθε επιχείρησης μέσα από ενδελεχή και συνεχή συλλογή οικονομικών, χρηματοπιστωτικών καθώς και εμπορικών πληροφοριών.
 • Ενισχύονται τα επιχειρηματικά σας σχέδια, επεκτείνοντας τις πωλήσεις σας σε αξιολογημένα αξιόπιστες αγορές.


Γιατί χρειάζομαι Ασφάλιση Πιστώσεων;

 • Οργάνωση του πιστωτικού ελέγχου και του πιστωτικού κινδύνου μέσα από τις μεθόδους και τις πρακτικές του συμβολαίου.
 • Καλύπτει την επιχείρηση σας από την μη πληρωμή των επί πιστώσει οφειλών των αγοραστών-πελατών σας, είτε λόγω καθυστέρησης πληρωμής είτε λόγω αφερεγγυότητας τους.
 • Βελτιώνει την ποιότητα του πελατολογίου σας.
 • Συμβάλει  στην ανάπτυξη της κερδοφορίας της επιχείρησής σας ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ξαφνικής ή απροσδόκητης επισφάλειας των πελατών σας.  
 • Σας παρέχει τη σιγουριά να επεκτείνετε τις πιστώσεις σας σε νέους αγορές.
 • Βελτίωση και διευκόλυνση της χρηματοδότησης με την εκχώρηση της αποζημίωσης σε τραπεζικό οργανισμό ή προμηθευτή.


Τι θετικά αποτελέσματα θα έχει η επιχείρησή μου: 

 • Προστασία ρευστότητας και βελτίωση των αντίστοιχων δεικτών της.
 • Αύξηση και ενίσχυση της κερδοφορίας σας και της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.
 • Συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας σας μεγιστοποιώντας το μερίδιο αγοράς στον κλάδο σας.  
 • Ευκολότερη πρόσβαση σας σε χρηματοδότηση με χαμηλότερο κόστος
 • Βελτιωμένο Πλάνο Συνέχισης Δραστηριοτήτων (Business Continuity Plan) και Εταιρικό Πλάνο (Business Plan) λόγω της μείωσης των απρόβλεπτων κινδύνων, επισφαλειών και ανείσπρακτων οφειλών.

 

Γιατί ZIA Insurance;

 • Έμπειρο και Εξειδικευμένο Τμήμα διαχείρισης και οργάνωσης ασφαλισμένων.
 • Σωστή και άμεση καθοδήγηση σε πιθανή αναγγελία ζημίας.
 • Αποτελεσματική Διαχείριση των Πιστωτικών Ορίων για τη μεγιστοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης.
 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες Πιστώσεων Παγκοσμίως.