Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Φωτοβολταϊκών

zia-01updated.png

Ασφάλεια των φωτοβολταϊκών από την συναρμολόγηση και κατασκευή μέχρι το μεσοδιάστημα σύνδεσης και την λειτουργία του Πάρκου

Η ασφάλιση ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου, από την κατασκευή μέχρι την λειτουργία του, είναι ένας πολύ σημαντικός αρωγός που εξασφαλίζει την επιτυχία μιας τέτοιας επένδυσης.

Η δημιουργία ενός Φωτοβολταϊκού πάρκου διατρέχει 3 στάδια μέχρι την τελική λειτουργία του. Στα τρία αυτά στάδια είναι σημαντικό το ασφαλιστήριο συμβόλαιο να καλύπτει σωστά την επένδυσή σας. Για τον λόγο αυτό στην ZIA INSURANCE προτείνουμε την ύπαρξη 3 ασφαλιστηρίων συμβολαίων που διαδοχικά θα ακολουθούν την πορεία εξέλιξης του έργου και θα εγγυηθούν την ορθή κάλυψη συγκεκριμένων κινδύνων.

Α’ στάδιο (συναρμολόγηση - κατασκευή του Πάρκου)

Συμβόλαιο κατά παντός κίνδυνου συναρμολόγησης (E.A.R)

Το στάδιο της κατασκευής και συναρμολόγησης του Φωτοβολταϊκού Πάρκου είναι σωστό να ασφαλιστεί με συμβόλαιο κατά παντός κίνδυνου συναρμολόγησης (E.A.R ) διότι η κατασκευή του είναι περισσότερο μηχανολογική πάρα κατασκευαστική. Λανθασμένα σε κάποιες περιστάσεις Πάρκα ασφαλίζονται με συμβόλαια κατά παντός κινδύνου κατασκευής (C.A.R.) και σε ενδεχόμενη μεγάλη ζημία η κάλυψη δεν είναι εξασφαλισμένη. Επιπρόσθετα με αυτό το είδος ασφαλιστήριου συμβολαίου μπορεί να περιληφθεί η ευθύνη έναντι τρίτων κατά την συναρμολόγηση.

Β’ στάδιο ( μεσοδιάστημα από την τεχνική ολοκλήρωση του έργου μέχρι την σύνδεση)

Συμβόλαιο περιουσίας

Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση και κατασκευή του Πάρκου, μεσολαβεί ένα διάστημα μέχρι την σύνδεση του με τον ΔΕΔΔΗΕ. Στο διάστημα αυτό η επένδυσή σας δεν καλύπτεται από το προηγούμενο συμβόλαιο καθώς πλέον αποτελεί έργο αποπερατωμένο και όχι υπό εξέλιξη. Δυστυχώς σε αυτό το μεσοδιάστημα έχουν συμβεί αρκετές ζημίες που δεν μπορέσαν να καλυφθούν από τα συμβατικά ασφαλιστήρια κατά παντός κίνδυνου συναρμολόγησης (E.A.R.).

To συμβόλαιο περιουσίας είναι ο σωστή λύση για το συγκεκριμένο διάστημα. Στην ZIA INSURANCE έχουμε σχεδιάσει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα καλύψει τις ενδεχόμενες ζημίες θα προκληθούν κατά το συγκεκριμένο στάδιο στο Φωτοβολταϊκό Πάρκο. Βασική προϋπόθεση είναι να το Πάρκο να ηλεκτροδοτείται (συνήθως από ένα δικό του πάνελ) ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα απαραίτητα μετρά προστασίας, όπως ο περιμετρικός φωτισμός και ο συναγερμός.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει ένα πλήθος άλλων καλύψεων, όπως ενδεικτικά κλοπή, φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες, φωτιά, αλλά και αρκετές άλλες, που θα προστατεύσουν την επένδυση του έργου.

Στην παρούσα φάση του φωτοβολταϊκού δεν μπορούν να δοθούν οι καλύψεις του βραχυκυκλώματος ( διότι δεν είναι ηλεκτροδοτημένο ) αλλά και η απώλεια εσοδών διότι δεν έχει συνδεθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ και δεν παράγει έσοδο.

Γ στάδιο

Λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου

Σε αυτό το στάδιο στη ΖΙΑ INSURANCE συστήνουμε την ασφάλιση μηχανικών βλαβών περιλαμβανομένων καλύψεων περιουσίας. Επιπρόσθετα ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις αξίες ασφάλισης του έργου, όπως και στο ποσό που θα δηλωθεί για τυχόν απώλειας εσοδών.