Ορφανίδου 2, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Φ. (+30) 2310 277 087

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Εκδήλωση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας -Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 02/02/2018

Στις 2/2/2018 έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επιστημονική εκδήλωση σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR 2016/679/ΕΕ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ε.Ι.Π.) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.).

Η ZIA INSURANCE, ένας από τους χορηγούς της εκδήλωσης, και ο Απόστολος Ζηκούλης με την τεχνογνωσία του και την εξειδίκευσή του στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ηλεκτρονικών δεδομένων στήριξαν για ακόμη μια φορά τους συμμετέχοντες σε θέματα εναρμόνισης.

012018-1.png27836316-10215283349738069-1082458066-o.jpg