Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Τι δείχνει η μεγάλη έρευνα της ΕΑΕΕ για την επαγγελματική αστική ευθύνη

astiki-efthini-ereuna.jpg

Τι δείχνει η μεγάλη έρευνα της ΕΑΕΕ για την επαγγελματική αστική ευθύνη

Αύξηση 20% στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης παρατηρήθηκε το 2021

Αύξηση περίπου 20% στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης το 2021 έδειξε η μεγάλη έρευνα της ΕΑΕΕ για τον κλάδο. Συνολικά, δηλώθηκαν περίπου 182,6 χιλιάδες συμβόλαια σε ισχύ εντός του περασμένου έτους. Περιλαμβάνει στοιχεία από 24 ασφαλιστικές εταιρείες, που συγκεντρώνουν ποσοστό 98,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων για καλύψεις αστικής ευθύνης.

Για τα συμβόλαια αυτά δηλώθηκαν 6,1 χιλιάδες ζημιές, πληρώθηκαν 3,2 εκατ. ευρώ και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 15,9 εκατ. ευρώ. Οι αποζημιώσεις ξεπέρασαν τα 3,2 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν περισσότερο από 700.000 ευρώ από τον προηγούμενο χρόνο, το 2020, όταν όμως το lockdown είχε διαμορφώσει ειδικές συνθήκες.

Η ΕΑΕΕ αναφέρει ότι η συγκεκριμένη καταγραφή του 2021 αφορά την αποτύπωση των δηλωθεισών ζημιών, των καταβολών αποζημίωσης και της εκτίμησης του αποθέματος εκκρεμών ζημιών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πληροφόρηση των συμμετεχουσών ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021. Στην αποτύπωση αυτή δεν περιλαμβάνεται η πληροφόρηση για τη χρονική εξέλιξη των συμβολαίων και των ζημιών στη μετέπειτα χρονική περίοδο.

Στην έρευνα του 2021 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 24 ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 98,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Πέραν των γενικών στοιχείων της έρευνας της ΕΑΕΕ που παρουσιάζονται, υπάρχουν και τα αναλυτικά στοιχεία ειδικότερα για την επαγγελματική αστική ευθύνη, αφιέρωμα για την οποία θα διαβάσετε σε διπλανές σελίδες του περιοδικού Insurance World.

Πίνακας 1: Αστική ευθύνη συνολικά, συγκεντρωτικά στοιχεία


Τι περιλαμβάνουν οι καλύψεις της αστικής ευθύνης

Οι καλύψεις της αστικής ευθύνης χωρίζονται ως εξής: καταρχάς σε γενική αστική ευθύνη (κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων), όπως καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα 2.

Χωρίζονται σε εργοδοτική ευθύνη (αναλυόμενη σε κατασκευαστών, ξενοδόχων, βιομηχανικών κινδύνων και λοιπών καλύψεων) και σε λοιπές καλύψεις (που περιλαμβάνουν ευθύνη προϊόντος, επαγγελματική, στελεχών διοίκησης, κλινικές δοκιμές, IT-Cyber και περιβαλλοντική).

Ειδικότερη ανάλυση για τις καλύψεις της επαγγελματικής ευθύνης παρουσιάζεται παρακάτω στον δεύτερο πίνακα. Ωστόσο, από το πρώτο γράφημα φαίνεται ότι το 28,1% των συμβολαίων αφορούν αστική επαγγελματική ευθύνη.

Όπως προκύπτει από το δεύτερο γράφημα της έρευνας της ΕΑΕΕ, το 23,2% των ζημιών που δηλώθηκαν εμπίπτουν στην αστική επαγγελματική ευθύνη.

Αντίστοιχα, στο τρίτο γράφημα που ακολουθεί προκύπτει ότι οι αποζημιώσεις ήταν αναλογικά ελαφρώς μεγαλύτερες για την επαγγελματική αστική ευθύνη. Συνολικά, καλύπτουν ποσοστό 25,3%, δηλαδή μεγαλύτερο του ενός τετάρτου του συνόλου των αποζημιώσεων, έναντι ζημιών που αντιστοιχούν στο 23,2% των συνολικών δηλώσεων.

pinakas4.png

Αναλυτικές καλύψεις στην επαγγελματική αστική ευθύνη

Αποκαλυπτικοί είναι οι πίνακες που παρουσίασε η ΕΑΕΕ για την επαγγελματική αστική ευθύνη. Τα ατομικά συμβόλαια, όπως είναι φυσικό, είναι πολλαπλάσια.

Πίνακας 2: Ανάλυση των καλύψεων στην επαγγελματική ευθύνη

picture7.png

Πώς αναλύονται οι καλύψεις

Σε καλύψεις μέχρι τις 200.000 ευρώ τη μεγαλύτερη παρουσία έχουν οι λογιστές, με ποσοστό που αγγίζει το 80%. Οι γιατροί έχουν το 40% των συμβολαίων για καλύψεις ζημιών μεταξύ 200.000 και 500.000 ευρώ, ενώ έχουν και τα περισσότερα συμβόλαια για καλύψεις ζημιών μέχρι το 1 εκατ. ευρώ, με ποσοστό 21%, ακολουθούμενοι από μηχανικούς και αρχιτέκτονες, με ποσοστό 19,7%.

Τα λοιπά επαγγέλματα και οι μηχανικοί και αρχιτέκτονες έχουν τη μεγαλύτερη παρουσία, ακολουθούν στις κατηγορίες για καλύψεις ζημιών μεταξύ 3-5 εκατ. ευρώ.

Πίνακας 3: Ανάλυση καλύψεων επαγγελματικής ευθύνης

Η γραφική κατανομή των συμβολαίων έχει ως εξής:

Γράφημα 4: Κατανομή συμβολαίων επαγγελματικής ευθύνης

*από το περιοδικό Insurance World