Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Φέσι σε 1 στις 3 επιχειρήσεις, εκπρόθεσμα πληρώθηκε το 70%

1-P4IIE.png

Eκπρόθεσμα πληρώθηκαν τα μισά τιμολόγια που εκδόθηκαν το 2022, με τις

επτά στις δέκα περιπτώσεις των καθυστερήσεων να προκαλούνται από την

έλλειψη ρευστότητας των πελατών και το 30% των επιχειρήσεων να δηλώνουν

ότι αυξήθηκαν οι ανεξόφλητες εισπράξεις τους.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς της Atradius για το 2022, που πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο τις πρακτικές Β2Β στην Ελλάδα για τους κλάδους των χημικών, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών, του χάλυβα και των μετάλλων.

Μάλιστα το βαρόμετρο κατέγραψε μεγάλες αποκλίσεις ανά κλάδο σχετικά με τις προβλέψεις για την πορεία των επιχειρήσεων το 2023. Ειδικότερα, στον κλάδο των χημικών το 52% των τιμολογίων πληρώθηκαν εμπρόθεσμα, από 46% το 2021, με καθυστέρηση καλύφθηκε το 43% από 48% έναν χρόνο πριν και τα επισφαλή χρέη διαμορφώθηκαν στο 6% του συνόλου των συναλλαγών από 5% αντίστοιχα. Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους οι πελάτες του κλάδου εξόφλησαν με καθυστέρηση τα τιμολόγιά τους είχαν να κάνουν με προβλήματα ρευστότητας (60%), τη διαφωνία με τον πελάτη (25%), καθυστερήσεις διοικητικού χαρακτήρα (21%) και με πτωχεύσεις πελατών (20%). Για το 2023 πάνω από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι πρακτικές πληρωμών θα επιδεινωθούν.

Στον κλάδο των διαρκών καταναλωτικών αγαθών με καθυστέρηση καλύφθηκε το 50% των τιμολογίων από 33% το προηγούμενο δωδεκάμηνο και οι επισφαλείς συναλλαγές διαμορφώθηκαν στο 5%. Η μεγαλύτερη ανησυχία των ερωτηθέντων σε ό,τι αφορά την πορεία του 2023 αφορούσε την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ σοβαροί ήταν και οι προβληματισμοί που εκφράστηκαν για τη συνεχιζόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση συνεπεία των εξελίξεων στην Ουκρανία και ακολούθησαν οι ελλείψεις ρευστότητας, οι φόβοι για πιο αργή ή μηδενική ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Επιδείνωση

Μάλιστα το 47% εξέφρασε την άποψη ότι το 2023 οι επιχειρήσεις τους θα εμφανίσουν επιδείνωση στις επιδόσεις τους και σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πληρωμών το 39% εξέφρασε την άποψη ότι θα επιδεινωθούν.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στους κλάδους των ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών που με καθυστέρηση καλύφθηκε το 50% των τιμολογίων, όπως και του κλάδου του χάλυβα και των μετάλλων όπου το ποσοστό ήταν στο 47%, ενώ σημειώθηκε και αύξηση των ανεξόφλητων εισπράξεων.

source:https://www.tanea.gr