Ορφανίδου 2, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Φ. (+30) 2310 277 087

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Γενικές Ασφαλίσεις

H ΖΙΑ INSURANCE παρέχει άριστες υπηρεσίες σε όλους τους γενικούς κλάδους ασφαλίσεων.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε ασφαλίσεις: 

 • Ομαδικές ασφαλίσεις
 • Ασφάλιση πιστωτικού κινδύνου
 • Ζωικής παραγωγής και φυτικής παραγωγής
 • Αστική Ευθύνη Ρύπανσης
 • Βιομηχανικού κινδύνου με εξειδικευμένες καλύψεις
 •  Γενικής και εργοδοτικής ευθύνης
 • Τεχνικών έργων (C.A.R., E.A.R.)
 • Ασφάλεια επαγγελματιών αθλητών
 • Πληρωμάτων πλοίων
 • Ασφάλεια διαχείρισης κρίσεων για επιχειρήσεις (K&R)
 • Αλόγων και κατοικιδίων
 • Έργων τέχνης
 • Ακύρωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκθέσεων