Ορφανίδου 2, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Φ. (+30) 2310 277 087

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Αγγελία Εργασίας - "Διοικητικός Υπάλληλος" - Θεσσαλονίκη

Η ZIA Insurance Μεσίτες Ασφαλίσεων επιθυμεί να εντάξει στο Ανθρώπινο δυναμικό της Διοικητικό Υπάλληλο.

Περιγραφή Καθηκόντων:

Παρακολούθηση προσφορών/ Επεξεργασία προσφορών/ Παρακολούθηση ζημιών πελατών/ Διαχείριση ραντεβού πελατών/ Έρευνα αγοράς/ Επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρείες/ Υπηρεσίες Υποστήριξης (back office).

Απαιτούμενες ειδικές γνώσεις/ δεξιότητες / εμπειρία:
- Απόφοιτος-η Οικονομικής Σχολής/Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office & τυφλό σύστημα)
- Άριστος χειρισμός Internet
- Άριστη γνώση Αγγλικών
- Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε διοικητική υποστήριξη στον ασφαλιστικό κλάδο

Επιθυμητές γνώσεις/ δεξιότητες:
- Εμπειρία χρήσης ασφαλιστικών προγραμμάτων (Bluebyte, Limis)
- Γνώσεις marketing

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:
- Οργανωτικότητα
- Προσοχή στη λεπτομέρεια
- Αίσθημα ευθύνης
- Διάθεση για εργασία
- Επικοινωνιακές ικανότητες

Όσοι ενδιαφέρονται για την παραπάνω δραστηριότητα / θέση και διαθέτουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά, μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretary@ziainsurance.com το βιογραφικό τους σημείωμα.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.