Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Η αύξηση των ασφαλίστρων είναι εδώ!

zia-arthro.jpg

Η αύξηση των ασφαλίστρων είναι εδώ!

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αποτελούν ένα δίχτυ ασφαλείας έναντι απροσδόκητων γεγονότων. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, πολλοί ασφαλισμένοι έχουν δει σταδιακή αύξηση των ασφαλίστρων τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κατά το πρώτο οχτάμηνο του 2023 παρατηρήθηκε έντονη αύξηση των ασφαλίστρων. Ειδικότερα, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων όλων των κλάδων ζωής και ζημιών να αυξηθεί κατά 10,7%. Επίσης στο πρώτο οχτάμηνο του 2023 η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 3.435.079.481,90 ευρώ.

Πριν εμβαθύνουμε στην κλιμάκωση των ασφαλίστρων, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη σημασία τους. Ασφάλιστρα είναι το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο ασφαλισμένος στην ασφαλιστική Εταιρία, ως αντίτιμο για την παροχή προς αυτόν ασφαλιστικής προστασίας.

Η αύξηση των ασφαλίστρων απαιτεί προσεκτική εξέταση. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να επαναξιολογήσουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τους για να καλύψουν τα αυξημένα ασφάλιστρα και να συμβουλευτούν έναν εξειδικευμένο επαγγελματία για τους κατευθύνει και να τους προσφέρει τις σωστές καλύψεις με το βέλτιστο κόστος.

Ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες πίσω από την κλιμάκωση των ασφαλίστρων είναι το εξελισσόμενο τοπίο κινδύνου. Παράγοντες όπως η αυξημένη συχνότητα και η σοβαρότητα των φυσικών καταστροφών, οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για την υγεία και το δυναμικό οικονομικό περιβάλλον παίζουν καθοριστικό ρόλο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες αξιολογούν σχολαστικά αυτούς τους κινδύνους και όταν εντείνονται, καθίστανται αναγκαίες προσαρμογές στα ασφάλιστρα για να διασφαλιστεί η επαρκής κάλυψη έναντι πιθανών ζημιών.

Ο πληθωρισμός, μια οικονομική πραγματικότητα, ασκεί επίσης πίεση στα ασφάλιστρα. Καθώς το κόστος ζωής αυξάνεται, αυξάνονται και τα έξοδα που σχετίζονται με την επισκευή ή την αντικατάσταση των ασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα ασφάλιστρα ακινήτων, για παράδειγμα, παρουσιάζουν αυξήσεις για να συμβαδίζουν με το αυξανόμενο κόστος των υλικών κατασκευής, της εργασίας και της αξίας των ακινήτων.

Η αύξηση των ασφαλίστρων είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο σε κάθε περίπτωση όμως, οι αυξήσεις θα πρέπει να είναι λογικές και μη καταχρηστικές και παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη τόσο η αγοραστική δύναμη του καταναλωτικού κοινού αλλά και οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.

Η ZIA Insurance, πάντοτε με κύριο μέλημα την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών της, βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του ρίσκου της εκάστοτε εταιρίας απέναντι σε κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της. Έτσι, και σε αυτήν την περίοδο της αύξησης των ασφαλίστρων, προσπαθούμε να βρίσκουμε τις ευνοϊκότερες λύσεις για τους πελάτες μας για την κάλυψη των αναγκών τους.