Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Δέκα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις για να προστατευτούν απο ψηφιακές παραβιάσεις.

cyber-g13w8.jpg

Ο κύριος Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒΕ αναφέρεται σε 10 μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις για να προστατευτούν από συμβάντα κυβερνοασφάλειας και από ψηφιακές παραβιάσεις. Όπως αναφέρει ο ίδιος στο αναρτημένο βίντεο " Το 2020 Πέντε στις δέκα επιχειρήσεις επηρεάζονται από ένα σοβαρό συμβάν κυβερνοασφαλείας".

source: www.capital.gr