Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Εμπορεύματα Free on Truck

zia-freeontruck.png

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 2496/1997 η ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων περιλαμβάνει τις ζημιές που προκαλούνται από όλους τους κινδύνους που δεν έχουν εξαιρεθεί, από τους οποίους απειλούνται τα πράγματα, κατά το χρονικό διάστημα από την εκ μέρους του μεταφορέα απόκτηση του δικαιώματος διάθεσης αυτών με σκοπό τη μεταφορά, μέχρι την απώλεια του εξαιτίας τερματισμού της μεταφοράς με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο κλάδος Μεταφορών έχει σαν αντικείμενο την ασφάλιση των εμπορευμάτων που διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο χερσαίο, σιδηροδρομικό, θαλάσσιο, εναέριο. Για να μεταφερθούν εμπορεύματα σημαίνει ότι υπάρχει εμπορική συμφωνία μεταξύ ενός πωλητή και ενός αγοραστή.

Ο διεθνής εμπορικός όρος αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων Free On Truck F.O.T, σημαίνει πως το εμπόρευμα είναι «ελεύθερο επί του αυτοκινήτου». Σε αυτήν την περίπτωση ο αγοραστής είναι και ο υπεύθυνος για να ασφαλίσει την αξία τους και επιβαρύνεται και με τα έξοδα μεταφοράς τους. Τα ανάλογα ισχύουν όταν είναι Free on Rail ή Free on Board, για μεταφερόμενά εμπορεύματα μέσω τρένων-σιδηροδρόμων και πλοίων. Μεταφορές εμπορευμάτων πραγματοποιούνται σε εισαγωγές, εξαγωγές και εντός της χώρας.

Το συμβόλαιο μεταφορών αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου, την υποχρέωση να αποζημιώσει τον παθόντα, εάν τα εμπορεύματα κατά τη μεταφορά τους και μέχρι να παραδοθούν, υποστούν υλικές ζημιές ή καταστραφούν ολοσχερώς. Η αποζημίωση ανέρχεται στην τιμολογιακή αξία των εμπορευμάτων, βάση αποδείξεων φορτωτικής, τιμολογίων κτλ. συν τον ναύλο και ένα ποσοστό για δασμούς, τραπεζικά έξοδα, Φ.Π.Α. έξοδα συσκευασίας κτλ.

Η κάλυψη αρχίζει από τη στιγμή που τα εμπορεύματα φεύγουν από την αποθήκη της διεύθυνσης που αναφέρεται στο συμβόλαιο, συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και λήγει είτε με την παράδοση των εμπορευμάτων στην αποθήκη του παραλήπτη/αγοραστή είτε έπειτα από συγκεκριμένες ημέρες από την εκφόρτωση των εμπορευμάτων από το μεταφερόμενο μέσο, στο τελωνείο του τόπου προορισμού. Παράλληλα ισχύουν επιμέρους και ειδικοί όροι.

Η εξειδίκευση της εταιρείας μας σε τέτοιου είδους συμβόλαια, μπορεί να σας βοηθήσει στην αποσαφήνιση των όρων του συμβολαίου, στη διαπραγμάτευση τους με την ασφαλιστική όπως επίσης και στον καθορισμού του ασφαλίστρου που από πλευράς underwriting είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.

Σύνταξη: Όλγα Βουδουροπούλου, Surety Bonds & Trade Credit Account Manager