Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί αντιμέτωποι με τις κυβερνο-επιθέσεις.

zia-cybersecurity.png

Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί διαφόρων κλάδων και σε παγκόσμιο επίπεδο αναγνωρίζουν πλέον ανοιχτά ότι οι κυβερνο-επιθέσεις αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Η διαχείριση των απειλών που εμφανίζονται στον κυβερνοχώρο αποτελεί μια σύνθετη πρόκληση. Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία δίνεται στην προστασία των δεδομένων και τη συμμόρφωση. Αυτό είναι λογικό καθώς οι οργανισμοί υπόκεινται σε πολλαπλές νομοθετικές και εταιρικές ρυθμιστικές απαιτήσεις, και καλούνται να αποδείξουν ότι διαχειρίζονται και προστατεύουν αποτελεσματικά τις πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους.

Το τοπίο της Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security) συνεχώς εξελίσσεται. Πολλοί οργανισμοί τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι δύσπιστοι απέναντι στην πιθανότητα να αποτελέσουν στόχο κυβερνο-επίθεσης. Αυτή η νοοτροπία χρειάζεται να αλλάξει, αφού η καλύτερη επίθεση συνίσταται στο να έχεις ένα καλό αμυντικό σχεδιασμό. Την ίδια στιγμή η άμυνα από μόνη της δεν είναι αρκετή, αφού είναι βέβαιο ότι ένας αποφασισμένος επιτιθέμενος θα καταφέρει τελικά να προσβάλει τα συστήματα ενός οργανισμού.

Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί χρειάζεται να έχουν καλή πληροφόρηση ώστε να μπορούν να εντοπίσουν πότε μια επίθεση έχει συμβεί ή πότε επίκειται. Η αποτελεσματική πληροφόρηση και η ανάλυση δεδομένων βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας γενιάς του Cyber Security.

H εταιρεία μας, ZIA Insurance παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων στους πελάτες μας, με στόχο τη μείωση του αισθήματος της ανασφάλειας. Με την αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων και την ανεπάρκεια των παραδοσιακών μέσων ασφάλειας, το cyber insurance συμβόλαιο προσφέρει προληπτική και αποκαταστατική προστασία. Μέσω της κάλυψης απώλειας δεδομένων, επιθέσεων ransomware, νομικών απαιτήσεων και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ασφαλείας, το cyber insurance επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια.