Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ανάκληση Προϊόντος

Γιατί χρειάζομαι Ασφάλεια Ανάκλησης Προϊόντος;

Κάθε εταιρεία που παράγει οποιοδήποτε προϊόν είναι υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία του, τη σωστή χρήση του και τη διατήρηση των προτύπων υγιεινής του απέναντι στο κοινό. Εάν το προϊόν βρεθεί ελαττωματικό ή μολυσμένο η παραγωγός εταιρεία ή ο εισαγωγέας είναι υποχρεωμένοι να το ανακαλέσουν.

Ως συνέπεια, το κόστος της ανάκλησης μπορεί να ζημιώσει δραματικά μία επιχείρηση. Με την ασφάλεια ανάκλησης προϊόντος η επιχείρησή σας μπορεί να ξεπεράσει την οικονομική σκόπελο της ανάκλησης, αλλά και να προβάλλει την κοινωνική της ευαισθησία.

Τι καλύπτει η πρότασή μας για την ανάκληση προϊόντος;

Κάθε συμβόλαιο ανάκλησης προϊόντος είναι διαφορετικό, καθώς οι εταιρείες διαφέρουν μεταξύ τους. Το συγκεκριμένο συμβόλαιο επηρεάζεται σημαντικά από ποικίλους παράγοντες, όπως η φύση του προϊόντος, οι χώρες στις οποίες εξάγεται , τα πιστοποιητικά καταλληλότητας τα οποία έχει και τα τελικά όρια καλύψεων που απαιτούνται.

Το διεθνές πελατολόγιο μας και η γνώση μας γύρω από την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά προσδίδουν την απαραίτητη εμπειρία για να δημιουργήσουμε ένα εξατομικευμένο ασφαλιστήριο ανάκλησης προϊόντος για την εταιρεία σας.

Ενδεικτικά, η ZIA insurance μπορεί να σας προσφέρει καλύψεις όπως:

 1. Το κόστος καταστροφής των προϊόντων.

 2. Τα έξοδα αποθήκευσης.

 3. Έξοδα γνωστοποίησης στο κοινό και ανακοίνωσης του γεγονότος.

 4. Έξοδα στην ίδια την εταιρεία για τη συλλογή και τη διόρθωση του προβλήματος.

 5. Δαπάνες ειδικών συμβούλων διαχείρισης κρίσεων.

 6. Έξοδα μεταφοράς προϊόντος σε διαφορετική τοποθεσία.

 7. Το κόστος αποκατάστασης του προϊόντος στην αγορά.

 8. Έξοδα για ακύρωση διαφημιστικής καμπάνιας.

 9. Το κόστος διερεύνησης της μολυσματικής αιτίας.

 10. Κόστη για νέες προωθητικές ενέργειες και την επανατοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.

 11. Απώλεια κερδών από την μείωση του κύκλου εργασιών λόγω της ανάκλησης.

 12. Έξοδα εκβιασμού σε περίπτωση δόλιας αλλοίωσης των προϊόντων.