Ευρώπης 17, Πυλαία, ΤΚ 55535, Θεσσαλονίκη

Τ. (+30) 2310 277 077

Ζαλοκώστα 44, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τ. (+30) 2316 019 734

Ε. info@ziainsurance.com

EN / GR

Ασφάλεια Δεδομένων (Cyber Insurance)

Γιατί χρειάζομαι ασφάλιση Cyber Insurance;

Στην εποχή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και των Big Data, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, να γνωρίζει την ποσότητα των δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διακινούνται από τους διάφορους οργανισμούς, καθώς και τη διασφάλιση αυτών που η ίδια η επιχείρηση διατηρεί και αποθηκεύει.

H ασφάλιση Cyber Insurance αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων, που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία για να διαχειριστεί τον υπολειπόμενο κίνδυνο, που δεν μπορεί να μειώσει με τη χρήση διαδικασιών και πολιτικών.

Με τη βοήθεια της ασφάλισης Cyber Insurance οι επιχειρήσεις θα προστατεύσουν τους ισολογισμούς τους και θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συνέπειες των περιστατικών αυτών.


Τι καλύπτει η ασφάλιση Cyber Insurance:

Τα κύρια στοιχεία της ασφάλισης Cyber Insurance είναι:

  • Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω απώλειας των προσωπικών τους δεδομένων από την εταιρία στην οποία τα είχαν δώσει.
  • Διοικητικά Πρόστιμα - που τυχόν επιβληθούν από αρμόδιες αρχές για περιστατικά παραβίασης δεδομένων.  Η νέα νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα που φτάνουν ως και 4% του τζίρου της εταιρείας ή 20.000.000€.
  • Έξοδα και Υπηρεσίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών.
  • Κυβερνοεκβιασμό - Κάλυψη για διαχείριση περιστατικών εκβιασμού από απειλές που μπορεί να βλάψουν ένα δίκτυο ή να οδηγήσουν σε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.
  • Δόλια μεταφορά χρημάτων- Αποστολή Χρημάτων σε άγνωστο παραλήπτη μετά από λήψη παραποιημένου παραστατικού μέσω email.
  • Παραβίαση Τηλεπικοινωνιών - Τηλεπικοινωνιακές Χρεώσεις λόγω παράνομης πρόσβασης στο τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης.
  • Πρόστιμα και Κόστη Πιστωτικών Καρτών - Πρόστιμα και υπηρεσίες συμμόρφωσης με το πρότυπο PCI DSS που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρίες που δέχονται συναλλαγές με πιστωτικές - χρεωστικές κάρτες.
  • Ευθύνη των Μέσων Ενημέρωσης - Ευθύνη έναντι τρίτων που υπέστησαν ζημιά λόγω δημοσίευσης περιεχομένου από την εταιρία.
  • Διακοπή Εργασιών - Κάλυψη για απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας από περιστατικά παραβίασης συστημάτων και απώλειας εμπιστευτικών πληροφοριών.

 

Γιατί να επιλέξω την ZIA Insurance για να ασφαλιστώ;

Χάρη στο μεγάλο πελατολόγιο της ZIA Insurance στον συγκεκριμένο τομέα, μπορούμε να αναγνώσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε το καλύτερο ασφαλιστήριο Cyber Insurance βάσει αυτών, με επεκτάσεις που ταιριάζουν στο προφίλ της εταιρείας σας.